Onderzoeken

Na de arrestatie van pastor Benjamin en het nieuws wat er over hem in de kranten werd geschreven, hadden wij als stichting geen andere keuze dan de steun aan de projecten van pastor Benjamin stil te leggen. Vervolgens hebben we diverse stappen ondernemen:
⦁    Toen we als stichting in 2010 het project van pastor Benjamin gingen steunen, wisten we dat het leven van pastor Benjamin gevaar liep. Ook was bekend dat de kinderhandelaren en de mensenhandel industrie een prijs op zijn hoofd hadden gezet. De mensenhandel industrie was en is er namelijk nog steeds bij gebaat dat mensen zoals pastor Benjamin uitgeschakeld worden. Nadat bekend werd dat pastor Benjamin gevangen was genomen, hebben we als eerste contact gelegd met andere organisaties die ook werkzaam zijn in India om meer te weten te komen over de beschuldigingen en het waarheidsgehalte hiervan;
⦁    Als stichting hebben we vervolgens besloten om via nieuwsbrieven aan onze sponsors te laten weten wat onze stappen waren, ook zijn per direct de incasso's gestopt van de kind sponsoring;
⦁    India een zeer complex land met een totaal andere rechtsstaat dan dat we in Nederland gewend zijn. Corruptie en omkopingen zijn normaal. Op afstand konden wij als stichting geen concrete aanwijzingen vinden dat Pastor Benjamin schuldig zou zijn. Als stichting hebben we daarom besloten om als derde stap een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau in te schakelen. Het onderzoeksbureau heeft het eerste onderzoek uitgevoerd in september 2013. Het rapport dat hieruit voortkwam, toonde aan dat Pastor Benjamin onschuldig vastzat;
⦁    Na dit eerste onderzoek zijn er nog een tweetal onderzoeken in India uitgevoerd en is Pastor Benjamin gehoord in de gevangenis. Ook hieruit bleek dat de pastor onschuldig vastzat. Stichting Hart voor India heeft na deze onderzoeken besloten om een vervolg te geven aan de projecten van pastor Benjamin;
⦁    Na 3,5 jaar onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten, is pastor Benjamin op 22 oktober 2016 voorwaardelijk vrijgekomen. De rechtszaak volgt nog.


 

Help kinderen in India of steun de kerk(op)bouw!

"En wie één van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is,
voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.”
Matthéüs 10:42
Doneren via een eemalige machtiging.

Onze projecten in India

Open Home
Open Home
Dit project is gestart in november 2015. Opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren
BEKIJK DIT PROJECT
Kerkbouw Pastor Kaiho
Kerkbouw Pastor Kaiho
De gemeente van Pastor Kaiho groeit, daarom is er gestart met de nieuwbouw van een grotere kerk. Door geldgebrek ligt het al een tijdje stil, wij steunen dit project sinds januari 2016
BEKIJK DIT PROJECT
Pastor Benjamin
Pastor Benjamin
Ruim 3 jaar onschuldig in de gevangenis gezeten, met een rechtssysteem dat corrupt is en geregeerd wordt door de maffia
BEKIJK DIT PROJECT
Uw steun is belangrijk. We willen u vragen om de projecten, de kinderen en de medewerkers te gedenken in u gebed.