Open Home


In het noordoosten van India ligt Manipur. Manipur is een deelstaat van India en deze regio probeert al geruime tijd onafhankelijk te worden van India. Er zijn verschillende groeperingen die de macht willen overnemen. Het is een christelijke regio, maar door de politieke situatie is er veel onrust en armoede. Evangeliseren in deze regio is moeilijk en gevaarlijk, zeker wanneer de evangelist oorspronkelijk een hindoeïstische achtergrond had. Door de armoede en de politieke strijd die er gevoerd wordt, zijn er veel alcohol- en drugsproblemen. Jongeren en kinderen krijgen daar al vroeg mee te maken.            

Bovenstaande afbeeelding laat zien wat er tot nu toe gerealiseerd is.

Anems droom was een ‘Open Home’ realiseren

Anem woont in India in de regio Manipur. De genoemde problemen van jonge kinderen gaan hem aan het hart. Hij beschouwt het als een roeping om hen te helpen en startte enkele jaren terug met de bouw van een jeugdhonk in deze provincie. Een plek waar kinderen en jongeren terecht kunnen om uit de Bijbel te horen, waar ze gewaarschuwd worden voor de gevaren van alcohol en drugs en waar ze een goede maaltijd krijgen. Een voedzame maaltijd wordt thuis namelijk vaak gemist, omdat er geen geld voor is. Anem kocht grond om daar zijn ‘Open Home’ te starten. Geld voor bouwmaterialen had hij niet, maar het begin van zijn droom was er! 

 


             
 

Steun Stichting Hart voor India om deze droom uit te breiden  


Vanaf november 2015 steunt onze stichting het project van Anem. Zoals u op de foto’s ziet, is er vanaf die tijd al veel gerealiseerd! Er komen veel kinderen en jongeren samen en het gebouw krijgt steeds meer vorm. Toch is er nog steeds financiële steun nodig om dit project een vervolg te geven. Anem en zijn familie hebben in hun plan van aanpak hun wensen voor de toekomst beschreven. Het is de wens van Anem om in 2017 een extra ‘klas’ te starten voor jonge kinderen. Ook wil hij het gebouw uitbreiden, meer maaltijden aanbieden en toilet- en wasruimtes realiseren. In het nieuwe jaar wil hij Open Home ook meer onder de aandacht brengen in de omgeving en meer energie steken in het evangeliseren in de directe omgeving. Mooie doelen, waar wij als stichting ons graag aan verbinden. Helpt u mee om de kinderen in het  Open Home  voedsel, onderdak en scholing te bieden?


             
 

Help kinderen in India of steun de kerk(op)bouw!

"En wie één van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is,
voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.”
Matthéüs 10:42
Doneren via een eemalige machtiging.

Onze projecten in India

Open Home
Open Home
Dit project is gestart in november 2015. Opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren
BEKIJK DIT PROJECT
Kerkbouw Pastor Kaiho
Kerkbouw Pastor Kaiho
De gemeente van Pastor Kaiho groeit, daarom is er gestart met de nieuwbouw van een grotere kerk. Door geldgebrek ligt het al een tijdje stil, wij steunen dit project sinds januari 2016
BEKIJK DIT PROJECT
Pastor Benjamin
Pastor Benjamin
Ruim 3 jaar onschuldig in de gevangenis gezeten, met een rechtssysteem dat corrupt is en geregeerd wordt door de maffia
BEKIJK DIT PROJECT
Uw steun is belangrijk. We willen u vragen om de projecten, de kinderen en de medewerkers te gedenken in u gebed.