Stichting Hart voor India

Stichting Hart voor India is een christelijke stichting die actief is op verschillende plaatsen in India. India is een kleurrijk en prachtig land, maar ook een land met veel tegenstellingen. In India heerst veel armoede, worden waar christenen vervolgd en tellen vrouwen en meisjes niet of nauwelijks mee in de maatschappij. Kinderarbeid en mensenhandel komen op grote schaal voor. Kinderen worden uitgebuit en mishandeld, soms moeten ze tot 14 uur per dag werken in de mijnen of kledingindustrie. Ook komen er kinderen terecht in de gedwongen prostitutie. Hart voor India zet zich in voor christenen in India en opvang van uitgebuite en mishandelde vrouwen en kinderen, waarbij niet gekeken wordt naar afkomst, ras of religie.
We steunen sinds 2015 een tweetal projecten in Nagaland, een opvanghuis voor jongeren (Open Home) en de nieuwbouw van een kerk. 

Vanaf de oprichting in oktober 2010 is onze stichting ook betrokken bij het werk van de Indiase pastor Benjamin. Deze pastor heeft zich de afgelopen 15 jaar ingezet voor opvang van kinderen en evangelisatiewerk. Zoals op nog heel veel plaatsen in de wereld is het Woord van God nog nooit verkondigd in grote delen van India. Vanaf maart 2013 tot eind oktober 2016 heeft pastor Benjamin in de gevangenis gezeten, omdat hij vals beschuldigd is van kinderhandel en kindermisbruik. Pastor Bejamin zette zich in voor kinderen die verhandeld werden voor de prostitutie. Mensenhandelaren hebben er veel belang bij om pastor Benjamin uit te schakelen en door een lastercampagne in de media heeft hij ruim drie jaar in de gevangenis gezeten.  

Help kinderen in India of steun de kerk(op)bouw!

"En wie één van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is,
voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.”
Matthéüs 10:42
Doneren via een eemalige machtiging.

Onze projecten in India

Open Home
Open Home
Dit project is gestart in november 2015. Opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren
BEKIJK DIT PROJECT
Kerkbouw Pastor Kaiho
Kerkbouw Pastor Kaiho
De gemeente van Pastor Kaiho groeit, daarom is er gestart met de nieuwbouw van een grotere kerk. Door geldgebrek ligt het al een tijdje stil, wij steunen dit project sinds januari 2016
BEKIJK DIT PROJECT
Pastor Benjamin
Pastor Benjamin
Ruim 3 jaar onschuldig in de gevangenis gezeten, met een rechtssysteem dat corrupt is en geregeerd wordt door de maffia
BEKIJK DIT PROJECT
Uw steun is belangrijk. We willen u vragen om de projecten, de kinderen en de medewerkers te gedenken in u gebed.