Situatie India

 


Politiek

India is met ruim 1,2 miljard inwoners het grootste democratische land van de wereld. Mohandas Karamchand Gandhi is één van de grootste leiders geweest van India, onder zijn bestuur is India onafhankelijk geworden in 1947. Dit was bijzonder, omdat er miljoenen mensen bij betrokken waren en deze onafhankelijkheidsstrijd geweldloos is verlopen. Daarvoor was India een Britse kolonie, de Britse invloeden zijn tot op heden nog steeds merkbaar. India is een federaal constitutionele republiek met een parlementaire democratie die bestaat uit 28 staten en 7 Union territories.

Armoede en gezondheid


Ondanks de enorme economische groei van de laatste jaren blijft India het land waar het grootste aantal mensen onder de armoedegrens leeft. De vastgestelde armoedegrens door de internationale wereldbank is €1,50 te besteden per dag. In India leeft 50 procent van de bevolking onder deze armoedegrens. De helft van de kinderen in India hebben ondergewicht en 46 procent van de kinderen onder de drie jaar is ondervoed. Ook de leefomstandigheden laten te wensen over. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie drinken meer dan 900.000 Indiërs jaarlijks vervuild water en ademen zij vervuilde lucht in waardoor ziektes verspreid (kunnen) worden. 


        

Taal, weer en klimaat

Er zijn tenminste 300 verschillende bekende talen en zo'n 1650 verschillende dialecten in India. Er zijn 24 verschillende talen die tenminste door 1 miljoen mensen worden gesproken.
Zo'n 30 procent van de Indiase bevolking spreekt Hindi. Engels en het Hindi zijn de belangrijkste talen voor de overheid en in het zakenleven. Ook zijn deze talen het communicatiemiddel met de rest van de wereld. 
India kent een zeer divers klimaat, waar de ligging en de grote verschillen in geografie de oorzaak van zijn. Zo kent India maar liefst zeven klimaatzones. Het westen en noordwesten kennen gebieden met een woestijnklimaat of een steppenklimaat. Het steppenklimaat komt ook voor in delen van het zuiden van het land. De berggebieden in het noorden en het noordoosten van India hebben een gematigd Chinaklimaat, overgaand in een hooggebergteklimaat in de hoogstgelegen gebieden van het Himalayagebergte.
In de periode van mei tot en met september krijgt het oosten van India vrijwel gegarandeerd te maken met veel regen en een aanzienlijke kans op overstromingen. Zo is de plaats Charrapunji in de provincie Meghalaya zelfs één van de natste plekken op aarde. Deze regenval veroorzaakt veel ziekten. 

 

Help kinderen in India of steun de kerk(op)bouw!

"En wie één van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is,
voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.”
Matthéüs 10:42
Doneren via een eemalige machtiging.

Onze projecten in India

Open Home
Open Home
Dit project is gestart in november 2015. Opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren
BEKIJK DIT PROJECT
Kerkbouw Pastor Kaiho
Kerkbouw Pastor Kaiho
De gemeente van Pastor Kaiho groeit, daarom is er gestart met de nieuwbouw van een grotere kerk. Door geldgebrek ligt het al een tijdje stil, wij steunen dit project sinds januari 2016
BEKIJK DIT PROJECT
Pastor Benjamin
Pastor Benjamin
Ruim 3 jaar onschuldig in de gevangenis gezeten, met een rechtssysteem dat corrupt is en geregeerd wordt door de maffia
BEKIJK DIT PROJECT
Uw steun is belangrijk. We willen u vragen om de projecten, de kinderen en de medewerkers te gedenken in u gebed.