Cultuur India

India: kleurrijk en levendig…

De hoge bergen van de Himalaya in het verre noorden, de noordelijke vlakten van Delhi tot Bengal, de grote Tharwoestijn in het westen en de stranden in het zuiden. Grotere contrasten zijn niet denkbaar in een land. India is een land van uitersten. De kleurloze woestijn en de prachtig heldere kleuren van de tulbanden en de kleding in Rajasthan. Je ruikt er overal de doordringende rioollucht, maar ook de geur van de bekende Indiase kruiden, de curries en masalas. De rijkdom, de rijke historie aan paleizen, tempels en forten contrasteren met de sloppenwijken, de bedelaars en zo veel mensen die op straat liggen te slapen. 
India is mooi: een land te bewonderen en om te verafschuwen. Wat dat laatste betreft: kinderhandel komt er veel voor. En het kastensysteem is daar een groot onderdeel van. Een korte uitleg over de werking van dit systeem.


                

               

…maar ook een land met een kastenstelsel

Als we in Nederland een achternaam van iemand horen, zegt dit niets over de achtergrond en het leven van die persoon. In de hindoeïstische cultuur in India ligt dat heel anders, daar zegt de naam veel meer over iemands achtergrond. Wanneer een persoon zijn naam noemt, weet men vrijwel meteen waar die persoon vandaan komt, tot welke kaste hij behoort en daarmee ook welk beroep hij waarschijnlijk zal uitoefenen. Het belangrijkste is echter dat de persoon die het vraagt weet of de ander in de maatschappij ‘hoger’ of ‘lager’ beoordeeld wordt dan hij. Het kastenstelsel wordt gekenmerkt door ongelijkheid én samenhang. Voor elk soort werk is er namelijk een aparte (sub)kaste. Hoe onaanzienlijk dat werk ook mag wezen, het moet tenslotte wel gedaan worden. Deze nauwe samenhang zorgt ervoor dat de samenleving blijft functioneren. Het kastenstelsel bestaat uit de vier hoofdkasten. De Brahmanen (priesters), Kshatriyas (krijgers), Vaisjas (handelaren en boeren) en Sjudras (handwerkslieden). 
Naast deze vier kasten is er echter ook nog een grote groep mensen die tot geen enkele kaste behoort: de kastelozen of onaanraakbare mensen. Deze groep moet het meest vieze en ondankbare werk doen wat er is en heeft ook grote moeite om te overleven. De kastelozen hebben nauwelijks genoeg geld om eten te kopen, kinderen kunnen niet naar school en ze moeten vaak op straat werken en overleven. Mensenhandelaren springen daarop in en bieden ouders geld voor hun kind en beloven de ouders dat de kinderen bij een rijke familie komen te werken. Door de honger en armoede gaan ouders akkoord, niet wetend dat hun kind in de gedwongen prostitutie terechtkomt. Juist voor de mensen die buiten het kastenstelsel vallen, zet Stichting Hart voor India zich in. Zo proberen we om kinderen, en hun ouders, een veilige toekomst te bieden!


  

Help kinderen in India of steun de kerk(op)bouw!

"En wie één van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is,
voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.”
Matthéüs 10:42
Doneren via een eemalige machtiging.

Onze projecten in India

Open Home
Open Home
Dit project is gestart in november 2015. Opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren
BEKIJK DIT PROJECT
Kerkbouw Pastor Kaiho
Kerkbouw Pastor Kaiho
De gemeente van Pastor Kaiho groeit, daarom is er gestart met de nieuwbouw van een grotere kerk. Door geldgebrek ligt het al een tijdje stil, wij steunen dit project sinds januari 2016
BEKIJK DIT PROJECT
Pastor Benjamin
Pastor Benjamin
Ruim 3 jaar onschuldig in de gevangenis gezeten, met een rechtssysteem dat corrupt is en geregeerd wordt door de maffia
BEKIJK DIT PROJECT
Uw steun is belangrijk. We willen u vragen om de projecten, de kinderen en de medewerkers te gedenken in u gebed.