Waarom India

Waarom hart voor… India?

De redenen waarom Stichting Hart voor India nu juist in India actief is, zijn divers. Want waarom hebben nu juist wees- en straatkinderen in India onze hulp nodig? En waarom hebben we ervoor gekozen om hen te helpen? In een notendop zetten we onze beweegredenen voor u uiteen. Helpt u mee om ons werk in India te steunen?

⦁  Kinderarbeid en –uitbuiting 

India is een land waarin veel kinderarbeid en kinderuitbuiting plaatsvindt. Kinderhandel komt voor doordat mensen in bepaalde streken zo arm zijn dat de verkoop van hun kind het verschil maakt tussen leven en dood. De ouders wordt verteld dat hun kind bij een rijke familie komt te werken en dat het kind op termijn geld kan opsturen naar de ouders. Helaas zijn dit vaak loze beloftes. De waarheid is dat de meeste kinderen in handen van mensenhandelaren terechtkomen. Ze moeten hard en lang werken, soms wel 14 uur per dag. Ook is het bekend dat kinderen, en dan met name meisjes, in de gedwongen prostitutie terechtkomen nadat ze het seasioningproces hebben moeten ondergaan. Deze meisjes worden ook geregeld weer doorverkocht naar bijvoorbeeld Thailand om daar als gedwongen prostituee te gaan werken. Jongens komen vaak te werken in de kledingindustrie en in de mijnen of worden ingezet als drugskoerier;

⦁  Evangelisatiewerk 

India is een hindoeïstisch land waarin christenen in de minderheid zijn (slechts 2 procent is christen). Christenvervolging is er in dit land altijd al geweest, maar is zeker de laatste twee jaren toegenomen door de politieke veranderingen. We hebben mede daarom voor ons werk in India gekozen. Er is nog veel evangelisatiewerk te doen, er zijn delen van het land waar het Evangelie nog nooit verkondigd is. Vanuit de Bijbel leren wij dat de kinderen niet verhinderd mogen worden om bij Jezus te komen, in India is er nog veel werk te doen om kinderen over Jezus te vertellen;

⦁   Waardevolle contacten

Stichting Hart voor India heeft directe (Nederlandse) contacten in India. Een belangrijke factor om ons werk te laten slagen. Onze bestuursleden hebben sinds 2010 verschillende keren dit land bezocht. De contacten die in India zijn opgebouwd zijn waardevol en noodzakelijk om evangelisatiewerk en de opvang en scholing van kinderen te kunnen ondersteunen;

⦁   Grote verschillen rijk en arm 

India is 81 keer zo groot als Nederland, heeft 1,2 miljard inwoners en de verschillen tussen arm en rijk zijn groot. Onze stichting wil zich inzetten voor de onderste laag van de bevolking en hen een kans geven op een goede toekomst.

 

Help kinderen in India of steun de kerk(op)bouw!

"En wie één van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is,
voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.”
Matthéüs 10:42
Doneren via een eemalige machtiging.

Onze projecten in India

Open Home
Open Home
Dit project is gestart in november 2015. Opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren
BEKIJK DIT PROJECT
Kerkbouw Pastor Kaiho
Kerkbouw Pastor Kaiho
De gemeente van Pastor Kaiho groeit, daarom is er gestart met de nieuwbouw van een grotere kerk. Door geldgebrek ligt het al een tijdje stil, wij steunen dit project sinds januari 2016
BEKIJK DIT PROJECT
Pastor Benjamin
Pastor Benjamin
Ruim 3 jaar onschuldig in de gevangenis gezeten, met een rechtssysteem dat corrupt is en geregeerd wordt door de maffia
BEKIJK DIT PROJECT
Uw steun is belangrijk. We willen u vragen om de projecten, de kinderen en de medewerkers te gedenken in u gebed.